«AB Solution Security» —Европейска охранителна компания, предоставяща своите услуги както на физически лица, така и на бизнес клиенти  в няколко страни в Европа.

В своята работа ние използваме съвременни технологии и оборудване на световни производители на базата на GSM/GPRS, GPS и IP технологии. Многогодишният опит ни позволява да предложим оптимални и проверени от времето решения за защита на Вашият дом и бизнес.

Частни
клиенти

private_clients

Защита от проникване  – това е основна задача на охранителните системи, но в съвременния свят има умни и полезни решения за дома, плюс пълен и своевременен отчет на мобилен телефон.

Бизнес
клиенти

business_clients

За безопасността на Вашия бизнес ние предлагаме надежно и отговорно партньорство на европейско ниво. Нашият опит ще Ви позволи да сведете до минимум загубите от възможни форс мажорни ситуации и съответно ще увеличи печалбите.

Правителствени
организации

goverment_clients

Ние предлагаме комплексна система за сигурност на държавни учреждения, във всякакви категории на сложност, с прилагане на авангардни технологии и методи на охрана.