Ние можем да инсталираме системи с различно ниво на защита за Вашият офис или производственни  помещения – от паник бутони до автоматизирани системи за сигурност. А така също – охранителна и противопожарна сигнализация, системи за видеоохрана, контрол на достъпа или други комбинирани системи за Вашата сигурност.

Физическа охрана

business_physical_security

При организацията на физическата охрана нашите специалисти извършват анализ на спецификата и уязвимостта на обекта. Определят се рисковите фактори. Проектът за физическа охрана се съгласува с възложителя.

Сигнализация

business_alarm_security

Освен защита от проникване сигнализацията открива задимяване, течове на вода, газ и изключване на електриюеството. Вие можете дистанционно да задействате и изключвате охранителната система, както и много други дейности.

Видеоохрана

business_video_security

Ефективна система за охрана с широки възможности: достъп до камери във всяка точка на планетата; запазване на видеоархив в облак; високо качество на изображението. Данните се предават и пазят в зашифрован вид.

Контрол на достъпа

business_entrance_control

Контрол за придвижването на сътрудниците, посетителите и транспорта на територията на охраняемият обект. Така също отчет на работното време на персонала и идентификация на личността.

Защита от пожар

business_fire_security

Ние извършваме експертен оглед на  обекта и разработваме концепция за противопожарна безопасност, редовно провеждаме диагностика и обслужване на всички системи.

Консултации

business_consulting

Разработената от нас концепция за сигурност съдържа анализ и конкретни препоръки. Предоставяме и необходимите калкулации.