Охранителна сигнализация

signalizacija_komplekt

Новите системи за сигнализация предлагат авангардна детекторна способност и устойчивост към лъжливи тревоги. Системите се отличават с многофункционалност и висока надежност, удобни са за монтаж и имат отличен външен вид.

Системи за видеоохрана

videoohrana_kompleks

Заявените камери за видеонаблюдение, които могат да се стиковат с вече налична система за видеонаблюдение и да се адаптират към такива индивидуални изисквания на клиента като простота на монтажа, безжично съединяване, наличие на детектор за движение или прием на аудио сигнал с предаването му по мрежата.

Мониторинг на ценности

monitoring_sherlog

Съществуват активни охранително-издирвателни системи, работещи на принципа на изпреварване  и притежават висока степен на защита. Издирвателните операции имат 100% успех. Тези системи се използват при охрана на автомобили, сейфове и друго движимо имущество.

Контроль доступа

kontrol_dostupa

Съществува огромно количество от различни марки системи за контрол и управление на достъпа. Не е лесно да се открие действително качествено и надежно оборудване. Главните изисквания при избора са съчетаване на нови технологични решения с широко функционални възможности и приемливи цени.