Системата за охранителна сигнализация се проектира индивидуално за всеки клиент. Вие можете да бъдете уверени, че ще получите оптимален набор от оборудване за Вашата безопасност. Ние предлагаме широк спектър от решения за защита от всички заплахи. Нашето оборудване е надежно и удобно за експлоатация. С него можете дча бъдете уверени в своята безопзсност.

Контактни
датчици

alarm_equipment_smk

Контактните датчици се монтират на прозорци и врати. В режим на охрана те сработват надежно при отваряне и подават тревога. Контактните датчици са жични и безжични. Адаптирани са за различни типове прозорци и врати.

Датчици
за движение

alarm_equipment_pir

Датчиците за движение контролират пространството пред себе си и се задействат при движение. Има проводни и безжични решения с имунитет към домашни любимци, бариерни, щорни, широкоъгълни.

Пожарни
датчици

alarm_equipment_fire

Противопожарните датчици реагират на повишението на температурата и на появата на дим в помещенията. Биват жични, безжични,щорни или бариерни, за малки или големи помещения.

Охранителни
системи

alarm_equipment_panel

Ядрото на системата за охранителна сигнализация приема и анализира данните от охранителните датчици и предава сигналите на централния пулт на AB Solution Security.


Клавиатури

alarm_equipment_keypad

Интерфейс за управление на охранителната система – позволява включване и изключване на системата, показва статуса и дпълнителна полезна информация.

Пултове
за управление

alarm_equipment_remote2

Пултове за дистанционно управление на охранителната система позволяват включване или изключване на сигнализацията на разстояние до 200 м.

Сирени

alarm_equipment_siren

Устройства за звуково оповестяване привличат вниманието към обекта и въздействат психологически на злоумишлениците.

Паник бутони

alarm_equipment_button

Компактни устройства мигновено предаващи сигнала за тревога в централния пулт на AB Solution Security.

Проектиране

alarm_equipment_project

Ще Ви предложим най-добрите инженерни решения, адаптирани за Вашите потребности и финансови възможности.