Видеоохраната е комбинация на съвременно охранително оборудване, системи за отдалечено видеонаблюдение и служба за оперативна реакция. Системите за видеоохрана позволяват на нашите клиенти да се откажат от охранителите на обекта, да оптимизират своя бюджет и да получат високоефективна система за сигурност. Услугата идеално подхожда както за частни домове и офисни здания, така   и за производствени и складови обекти.

Установяване

video_security_02

На охраняемият обект се монтира необходимото за качествен мониторинг оборудване – чувствителни видеокамери, предаващи картина в онлайн режим на пулта за видеоохрана, а така също и система от датчици, фиксиращи всяко движение.

Контрол

video_security_01a

Охранителните датчици и видеокамерите се обединяват в единна система, мигновено да се зафиксира възможната опасност. Местата за потенциално проникване и пазене на ценности се контролират надежно. Вашият обект се намира под внимателно наблюдение.

Реакция

video_security_03

Денонощен мониторинг на събитията в охраняемия обект и оперативна реакция на заплахите се извършва на пулта за видеоохрана. Съвместната работа на интелигентното програмно обезпечение и опитните сътрудници осигурява най-висока степен на Вашата сигурност